_Fattiga familjer


{”main-title”:{”component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{”component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”},”title”:”_Fattiga familjer”},”section_5ZtkF”:{”component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_HVfWb”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”5mi0j”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Publikationer”,”tag”:”h4″},{”component”:”hc_wp_editor”,”id”:”AB1SC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”F\u00f6rs\u00f6rjningsst\u00f6d och arbetsmarknad”}]}],”section_settings”:{”component”:”hc_section_image”,”id”:”section-image”,”image”:”http:\/\/www.fou-nordvast.se\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/1920x500_uppdrag-1024×267.jpg|500|1920|1000436″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””}},”section_N2wKe”:{”component”:”hc_section”,”id”:”section_N2wKe”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_S0Z2k”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_image_box”,”id”:”UZoIA”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http:\/\/fou-nordvast.se\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Fattiga_familjer_FoU-rapport_nr_436-pdf-1024×711.jpg|250|1920|1001469″,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:true,”link”:”http:\/\/fou-nordvast.se\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Fattiga_familjer_FoU-rapport_nr_436.pdf”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:””,”style”:””,”icon_position”:””,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:”L\u00c4S”,”alt”:””}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_KCZ1r”,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_space”,”id”:”lukoU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{”component”:”hc_space”,”id”:”wFawc”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{”component”:”hc_social_share_buttons”,”id”:”36bAm”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”type”:”simple”,”position”:”left”,”link_type”:”share”,”text”:”Share”,”social_colors”:false,”fb”:true,”fb_link”:””,”tw”:true,”tw_link”:””,”g+”:false,”g+_link”:””,”li”:false,”li_link”:””},{”component”:”hc_space”,”id”:”OsRAC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_gHg5H”,”column_width”:”col-md-7″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”DAq0b”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Fattiga familjer”,”tag”:”h3″},{”component”:”hc_wp_editor”,”id”:”f4zbn”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Sverige \u00e4r idag ett av v\u00e4rldens rikaste l\u00e4nder och \u00e4r ett utpr\u00e4glat v\u00e4lf\u00e4rdssamh\u00e4lle. Likv\u00e4l har i\nsamh\u00e4llsdebatten uppm\u00e4rksammats att det finns m\u00e4nniskor som \u00e4r fattiga och som lever under\nknappa f\u00f6rh\u00e5llanden. F\u00f6r sin f\u00f6rs\u00f6rjning \u00e4r de beroende av f\u00f6rs\u00f6rjningsst\u00f6d av samh\u00e4llet.\nDen h\u00e4r studien \u00e4r ett resultat av ett samarbete mellan F\u00f6rs\u00f6rjningsst\u00f6dsenheten i Sollentuna\nsamt […]


Read more

_Boendestöd för personer med missbruk


{”main-title”:{”component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{”component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”},”title”:”_Boendest\u00f6d f\u00f6r personer med missbruk”},”section_5ZtkF”:{”component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_HVfWb”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”5mi0j”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Publikationer”,”tag”:”h4″},{”component”:”hc_wp_editor”,”id”:”AB1SC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Missbruk och beroende”}]}],”section_settings”:{”component”:”hc_section_image”,”id”:”section-image”,”image”:”http:\/\/fou-nordvast.se\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/1920x500_barn-och-unga-1024×267.jpg|500|1920|1000422″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””}},”section_N2wKe”:{”component”:”hc_section”,”id”:”section_N2wKe”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_S0Z2k”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_image_box”,”id”:”UZoIA”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http:\/\/fou-nordvast.se\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/utvardering_boendestod_november_2010-pdf-724×1024.jpg|250|1920|1001375″,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:true,”link”:”http:\/\/fou-nordvast.se\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/utvardering_boendestod_november_2010.pdf”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:””,”style”:””,”icon_position”:””,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:”L\u00c4S”,”alt”:””}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_KCZ1r”,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_space”,”id”:”lukoU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{”component”:”hc_space”,”id”:”wFawc”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{”component”:”hc_social_share_buttons”,”id”:”36bAm”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”type”:”simple”,”position”:”left”,”link_type”:”share”,”text”:”Share”,”social_colors”:false,”fb”:true,”fb_link”:””,”tw”:true,”tw_link”:””,”g+”:false,”g+_link”:””,”li”:false,”li_link”:””},{”component”:”hc_space”,”id”:”OsRAC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_gHg5H”,”column_width”:”col-md-7″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”DAq0b”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Boendest\u00f6d f\u00f6r personer med missbruk”,”tag”:”h3″},{”component”:”hc_wp_editor”,”id”:”f4zbn”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Sollentuna kommun s\u00f6kte och tilldelades medel fr\u00e5n L\u00e4nsstyrelsen under tv\u00e5 \u00e5r f\u00f6r att genom\nen projektverksamhet utveckla och genomf\u00f6ra boendest\u00f6d till personer med tungt missbruk.\nSyftet med boendest\u00f6det var att slussa ut deltagare i projektet till f\u00f6rs\u00f6ksl\u00e4genheter eller till\negna bost\u00e4der.”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{”lightbox”:”jquery.magnific-popup.min.js”},”css”:{”lightbox”:”scripts\/magnific-popup.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{”settings”:{”id”:”settings”}},”template_setting_top”:[],”page_setting”:{”settings”:[”lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{”settings”:{”image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{”icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}


Read more