archive with category sollentuna. 2010

All items with category sollentuna. 2010

_Fattiga familjer


{”main-title”:{”component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{”component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”},”title”:”_Fattiga familjer”},”section_5ZtkF”:{”component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_HVfWb”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”5mi0j”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Publikationer”,”tag”:”h4″},{”component”:”hc_wp_editor”,”id”:”AB1SC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Försörjningsstöd och arbetsmarknad”}]}],”section_settings”:{”component”:”hc_section_image”,”id”:”section-image”,”image”:”http://www.fou-nordvast.se/wp-content/uploads/2017/09/1920x500_uppdrag-1024×267.jpg|500|1920|1000436″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””}},”section_N2wKe”:{”component”:”hc_section”,”id”:”section_N2wKe”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_S0Z2k”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_image_box”,”id”:”UZoIA”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://fou-nordvast.se/wp-content/uploads/2017/12/Fattiga_familjer_FoU-rapport_nr_436-pdf-1024×711.jpg|250|1920|1001469″,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:true,”link”:”http://fou-nordvast.se/wp-content/uploads/2017/12/Fattiga_familjer_FoU-rapport_nr_436.pdf”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:””,”style”:””,”icon_position”:””,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:”LÄS”,”alt”:””}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_KCZ1r”,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_space”,”id”:”lukoU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{”component”:”hc_space”,”id”:”wFawc”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{”component”:”hc_social_share_buttons”,”id”:”36bAm”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”type”:”simple”,”position”:”left”,”link_type”:”share”,”text”:”Share”,”social_colors”:false,”fb”:true,”fb_link”:””,”tw”:true,”tw_link”:””,”g+”:false,”g+_link”:””,”li”:false,”li_link”:””},{”component”:”hc_space”,”id”:”OsRAC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_gHg5H”,”column_width”:”col-md-7″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”DAq0b”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Fattiga familjer”,”tag”:”h3″},{”component”:”hc_wp_editor”,”id”:”f4zbn”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Sverige är idag ett av världens rikaste länder och är ett utpräglat välfärdssamhälle. Likväl har i\nsamhällsdebatten uppmärksammats att det finns människor som är fattiga och som lever under\nknappa förhållanden. För sin försörjning är de beroende av försörjningsstöd av samhället.\nDen här studien är ett resultat av ett samarbete mellan Försörjningsstödsenheten i Sollentuna\nsamt […]


Read more

_Boendestöd för personer med missbruk


{”main-title”:{”component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{”component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”},”title”:”_Boendestöd för personer med missbruk”},”section_5ZtkF”:{”component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_HVfWb”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”5mi0j”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Publikationer”,”tag”:”h4″},{”component”:”hc_wp_editor”,”id”:”AB1SC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Missbruk och beroende”}]}],”section_settings”:{”component”:”hc_section_image”,”id”:”section-image”,”image”:”http://fou-nordvast.se/wp-content/uploads/2017/10/1920x500_barn-och-unga-1024×267.jpg|500|1920|1000422″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””}},”section_N2wKe”:{”component”:”hc_section”,”id”:”section_N2wKe”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_S0Z2k”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_image_box”,”id”:”UZoIA”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://fou-nordvast.se/wp-content/uploads/2017/12/utvardering_boendestod_november_2010-pdf-724×1024.jpg|250|1920|1001375″,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:true,”link”:”http://fou-nordvast.se/wp-content/uploads/2017/12/utvardering_boendestod_november_2010.pdf”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:””,”style”:””,”icon_position”:””,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:”LÄS”,”alt”:””}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_KCZ1r”,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_space”,”id”:”lukoU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{”component”:”hc_space”,”id”:”wFawc”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{”component”:”hc_social_share_buttons”,”id”:”36bAm”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”type”:”simple”,”position”:”left”,”link_type”:”share”,”text”:”Share”,”social_colors”:false,”fb”:true,”fb_link”:””,”tw”:true,”tw_link”:””,”g+”:false,”g+_link”:””,”li”:false,”li_link”:””},{”component”:”hc_space”,”id”:”OsRAC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_gHg5H”,”column_width”:”col-md-7″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”DAq0b”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Boendestöd för personer med missbruk”,”tag”:”h3″},{”component”:”hc_wp_editor”,”id”:”f4zbn”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Sollentuna kommun sökte och tilldelades medel från Länsstyrelsen under två år för att genom\nen projektverksamhet utveckla och genomföra boendestöd till personer med tungt missbruk.\nSyftet med boendestödet var att slussa ut deltagare i projektet till försökslägenheter eller till\negna bostäder.”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{”lightbox”:”jquery.magnific-popup.min.js”},”css”:{”lightbox”:”scripts/magnific-popup.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{”settings”:{”id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{”settings”:[”lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{”settings”:{”image”:””,”excerpt”:””,”extra_1″:””,”extra_2″:””,”icon”:{”icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}


Read more