Öppna jämförelser

Uppdrag inom Försörjningsstöd och arbetsmarknad

Om Öppna jämförelser inom Försörjningsstöd

Sedan 2015 arbetar FoU Nordväst med att bistå nordvästkommunerna i arbetet med Öppna jämförelser. FoU Nordväst har tagit fram en modell för hur arbetet ska läggas upp.

 

  FoU Nordvästs modell för att arbeta med Öppna jämförelser


 

Kontaktperson


Henrik Karlsson

Utredare


Dokumentsamling för Öppna jämförelser Försörjningsstöd

Av: Henrik Karlsson

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2018. Resultatet i nordvästra Stockholms län.

Av: Henrik Karlsson

Resultat av Öppna jämförelser inom Ekonomiskt bistånd, 2017 i nordvästkommunerna i Stockholms län

Av: Henrik Karlsson

Resultat av Öppna jämförelser inom Ekonomiskt bistånd, 2016 i nordvästkommunerna i Stockholms län

Av: Henrik Karlsson & Anders Arnsvik

Sammanställning och analys av utvecklingsområden inom ekonomiskt bistånd 2016

Av: Henrik Karlsson & Martin Åberg

Resultat av Öppna jämförelser inom Ekonomiskt bistånd, 2015 i nordvästkommunerna i Stockholms län