Öppna jämförelser

Uppdrag inom Försörjningsstöd och arbetsmarknad

Om Öppna jämförelser inom Försörjningsstöd


Sedan 2015 arbetar FoU Nordväst med att bistå nordvästkommunerna i arbetet med Öppna jämförelser. FoU Nordväst har tagit fram en modell för hur arbetet ska läggas upp.


Av: FoU Nordväst

FoU Nordvästs modell för att arbeta med Öppna jämförelser

Kontaktperson


Henrik Karlsson

Utredare


Dokumentsamling för Öppna jämförelser Försörjningsstöd


Av: Henrik Karlsson

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2019. Resultatet i nordvästra Stockholms län.

Av: Henrik Karlsson

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2018. Resultatet i nordvästra Stockholms län.

Av: Henrik Karlsson

Resultat av Öppna jämförelser inom Ekonomiskt bistånd, 2017 i nordvästkommunerna i Stockholms län

Av: Henrik Karlsson

Resultat av Öppna jämförelser inom Ekonomiskt bistånd, 2016 i nordvästkommunerna i Stockholms län

Av: Henrik Karlsson & Anders Arnsvik

Sammanställning och analys av utvecklingsområden inom ekonomiskt bistånd 2016

Av: Henrik Karlsson & Martin Åberg

Resultat av Öppna jämförelser inom Ekonomiskt bistånd, 2015 i nordvästkommunerna i Stockholms län