Socialtjänstdagen i nordväst

Uppdrag som är IFO-övergripande

Om Socialtjänstdagen i nordväst

Socialtjänstdagen i nordväst arrangeras årligen av FoU Nordväst är en dag full av nätverkande, kunskapsutbyte och inspirerande presentationer.  Syftet är att sprida erfarenheter och goda exempel från praktiken och lyfta forskningsresultat och aktuella frågor.

Under dagen ges praktiker i nordväst möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av pågående utvecklingsprojekt. FoU Nordväst presenterar aktuella uppdrag och frågor. Andra presentatörer kan vara externa forskare, aktuella personer (t.ex. författare) och särskilt inbjudna personer från myndigheter.

Se exempel från tidigare års program på denna sida.


 

Kontaktperson


Martin Åberg

Utredare


Sociialtjänstdagen FoU Nordväst 2020


Socionomdagen i nordväst 2018

Socionomdagen i nordväst 2019