Socionomdagen i nordväst

Uppdrag som är IFO-övergripande

Om Socionomdagen i nordväst

Socionomdagen i nordväst arrangeras årligen av FoU Nordväst i syfte att sprida erfarenheter och goda exempel från praktiken. Konceptet är en heldag på Sollentuna Bio med program som löper parallellt i två salonger. Här ges praktiker i nordväst möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av pågående utvecklingsprojekt. Andra presentatörer kan vara forskare, aktuella personer (t.ex. författare) och särskilt inbjudna personer från myndigheter.

Socionomdagen i nordväst brukar locka ca. 300 personer och det är en dag full av nätverkande, kunskapsutbyte, inspirerande presentationer och inte minst bio-popcorn!


 

Kontaktperson


Martin Åberg

Utredare


Socionomdagen i nordväst 2018

Socionomdagen i nordväst 2019