Socialtjänstdagen FoU Nordväst

Uppdrag som är IFO-övergripande

Om Socialtjänstdagen FoU Nordväst

Socialtjänstdagen FoU Nordväst arrangeras årligen av FoU Nordväst i syfte att sprida erfarenheter och goda exempel från praktiken. Konceptet har varit en heldag på Sollentuna Bio med program som löper parallellt i två salonger. 2020 genomfördes eventet digitalt. I vilken form det blir 2021 återstår att se.

Under dagen ges praktiker i nordväst möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av pågående utvecklingsprojekt. FoU Nordväst presenterar aktuella uppdrag och frågor. Andra presentatörer kan vara externa forskare, aktuella personer (t.ex. författare) och särskilt inbjudna personer från myndigheter.

Socialtjänstdagen FoU Nordväst brukar locka ca. 300 personer och det är en dag full av nätverkande, kunskapsutbyte och inspirerande presentationer.


 

Kontaktperson


Martin Åberg

Utredare


Sociialtjänstdagen FoU Nordväst 2020


Socionomdagen i nordväst 2018

Socionomdagen i nordväst 2019