Basutbildning Nordväst - missbruk och beroende

Uppdrag inom Missbruk och beroende

Om Basutbildning Nordväst - missbruk och beroende

Nordvästkommunerna anordnar gemensamt en basutbildning för nya socialsekreterare inom missbruks- och beroendevården.


 

Kontaktperson


Martin Åberg

Utredare


Dokumentsamling för Basutbildning Nordväst - missbruk och beroende


Av: Anders Arnsvik och Martin Åberg

Kursplan för deltagare

Av: Anders Arnsvik och Martin Åberg

Vägledning för arrangerande kommun

Av: Anders Arnsvik och Martin Åberg

Rutiner för Basutbildning Nordväst - missbruk och beroende

Av: Anders Arnsvik och Martin Åberg

Inbjudningsmall till Basutbildning Nordväst - missbruk och beroende

Presentationer från Temadag 1