Basutbildning Nordväst – missbruk och beroende

Uppdrag inom Missbruk och beroende

FÖR ANSVARIG KOMMUN


Tips och råd om hur man kan lägga upp utbildningsdagen.

Vägledning för arrangerande kommun

Rutiner för anmälan, genomförande och utvärdering.

Rutiner för Basutbildning Nordväst - missbruk och beroende

Mall

Inbjudningsmall till Basutbildning Nordväst - missbruk och beroende

Lösenordsskyddade länkar

Anmälningslistor

Om Basutbildning Nordväst - missbruk och beroende


Nordvästkommunerna anordnar gemensamt en basutbildning för nya socialsekreterare inom missbruks- och beroendevården.


 

Kontaktperson


Martin Åberg

Utredare


FÖR DIG SOM SKA DELTA I UTBILDNINGEN


Här finns anmälningslänkar till samtliga tillfällen.

ANMÄLNINGSLÄNKAR 2019-2020

Information, kunskapsmål, schema & litteraturlista

Kursplan för deltagare 2019-2020