Coronakrisens påverkan på socialtjänsten

Nyhet

Kontaktperson


Palle Storm

Forskare


Coronakrisens påverkan på socialtjänsten - april t.o.m. september 2020

Den här rapporten syftar till att dokumentera coronapandemins påverkan på några socialtjänstområden i åtta kommuner i nordvästra Stockholm. Inom socialtjänsten finns sedan tidigare planering, stödstrukturer och erfarenheter för att hantera kriser som till exempel skjutningar, akuta insatser för barn som far illa och svåra olyckor med många offer. Gemensamt för många av dessa kriser är att de relaterar till en händelse (ofta avslutad) och att det finns en relativt avgränsad grupp individer som behöver stöd. Socialtjänstens medarbetare kan gå in och arbeta utan fysiska risker. Smittspridningen av ett virus var något nytt, och spridningen skedde i en tid av stor osäkerhet där olika scenarion och rekommendationer avlöste varandra.

I rapporten studeras frågor som distansarbete, arbetssätt, samverkan, tillgång till information och skyddsutrustning inom följande socialtjänstområden: socialpsykiatri, missbruk och beroende, integration och barn och unga. Kapitlen kan läsas fristående från varandra.


Av: Kristina Engwall, Anna Gärdegård, Baharan Kazemi, Palle Storm och Martin Åberg

Coronakrisens påverkan på socialtjänsten

FoU Nordväst genomförde även en enkätundersökning gällande kommuninvånares erfarenhet av informationsspridning och möjligheten att följa myndigheternas rekommendationer mellan april-juni 2020. Resultaten är sammanfattade i rapporten nedan.


Av: Baharan Kazemi och Martin Åberg

Information till kommuninvånare under coronakrisen