Nya uppdrag och medarbetare

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj

Nya medarbetare

Från mitten av mars i år kommer tre nya medarbetare att börja arbeta på FoU Nordväst. Från vänster i bild:

- Jörgen Larsson, projektledare för uppdraget att förebygga rekrytering till kriminalitet och stöd till avhoppare.
- Shilan Nazari, forsknings- och utvecklingsledare, som kommer arbeta med ett flertal av våra nya och pågående uppdrag.
- Emy Bäcklin, forsknings- och utvecklingsledare, från det kriminologiska fältet som kommer att komplettera vår personalstyrka med ämneskunskap och generell forskarkompetens.

Sedan januari arbetar Katarina Lundmark på 20% hos oss som medforskare i vårt uppdrag att stödja nordvästkommunernas missbruksenheter i arbetet med systematiskt uppföljning för verksamhetsutveckling.

1 april tar Agneta Mönefors Berntell över BBIC-samordningen då Sofi From är tjänstledig.

Vi hälsar samtliga hjärtligt välkomna till FoU Nordväst och nordvästkommunerna!

Kontaktuppgifter och mer information om oss på FoU Nordväst finns på vår kontaktsida.


Nya uppdrag

Tillsammans med nordvästkommunerna har vi flera nya engagerande uppdrag att arbeta med under 2022.

Förebygga rekrytering till kriminalitet och stöd till avhoppare
Hur kan rekrytering till kriminella nätverk förebyggas och hur kan socialtjänsten stödja avhoppare? Detta nya uppdrag syftar till att generera och sprida kunskap och föreslå åtgärder för hur kommunerna i nordvästra Stockholms län kan arbeta mer samordnat och med andra viktiga samhällsaktörer. Vi påbörjar arbetet med detta uppdrag i mars. Håll utkik på vår hemsida för mer information.

Familjerättsbyrån – Dialog utan Dom
Ny studie av Familjerättsbyråns arbete med vårdnad, boende och umgänge samt det nya projektet Dialog utan Dom startas upp under 2022. Inledningsvis ska intervjuer med anställda göras, en kunskapsöversikt avseende demografiska och juridiska förändringar de senaste 15 åren, samt en enkät till de föräldrar som kommer i kontakt med Familjerättsbyrån. Läs mer här

Implementeringsprogram för Placerade barn och ungas tillgång till hälso- och sjukvård i Stockholmsregionen
FoU Nordväst erbjuder nordvästkommunerna implementeringsstöd för utveckling och etablering av rutiner och arbetssätt gällande att genomföra hälsoundersökningar av placerade barn och unga. Implementeringsstödet är en fortsättning på uppdraget att genomföra en studie om placerade barn och ungas tillgång till hälso- och sjukvård i Stockholmsregionen. Läs mer här

Hembesöksprogram i Järfälla
I detta uppdrag följer vi Järfällas hembesöksprogram där förstagångsföräldrar erbjuds ett utökat hembesök av BVC-sköterskor och kuratorer. Hur upplever föräldrar och personal hembesöksprogrammet? Uppdraget har en interaktiv ansats vilket innebär ett gemensamt kunskapande mellan de yrkesprofessionella och FoU Nordväst. En interaktiv forskningsansats innebär att vi tar fram frågor, studiedesign och genomför datainsamling gemensamt med de yrkesprofessionella. Håll utkik på vår hemsida för mer information.

Verksamhetsplan för 2022 och Verksamhetsberättelse för 2021
Finns att läsa i sin helhet på vår hemsida.
Till VP 2022
Till VB 2021

Aktuella uppdrag uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Där hittar du även kontaktpersoner till varje uppdrag.