Dokumentation från Socialtjänstdagen FoU Nordväst 2022

Evenemangsdokumentation

FÖRMIDDAG


YLVA SPÅNBERGER WEITZ

Soc för unga: Följeforskning av en undervisningsinsats för att stärka barn och ungas kunskap om socialtjänsten


MIKAEL SKAGHAMMAR • LISA WELLS

JÄRFÄLLA: Öppen och tillgänglig socialtjänst


KATARINA SJÖDIN • LENA SAHLSTRÖM

SOLLENTUNA: Family check-up


MARIA AGOSTINO • TERESE DYRÉN • EMELI KIRCALI

SIGTUNA: SSPF och Valstagruppen


HELÉN ALBINSSON • BEATRICE JACOBSSON

SUNDBYBERG: Bedömningsråd – ett stöd i att bedöma insats


HANNA ZETTERMAN • NIN BLANCK

EKERÖ: Råd och stöd i samverkan med skolan


EFTERMIDDAG


PALLE STORM

Socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck


JÖRGEN LARSSON

Förebygga nyrekrytering till kriminella nätverk och stöd till avhoppare