Presentationer – seminarier, konferenser m.m.

Barns rätt till bostad - seminarium 6 mars 2020


Presentation av Tove Samzelius, Rädda Barnen

Barnfamiljer i bostadskrisens skugga

Martin Åberg & Agneta Mönefors Berntell, FoU Nordväst

Kartläggning av barnfamiljer i akut hemlöshet i nordväst

Presentation av Järfälla kommun

Järfälla kommuns arbete mot hemlöshet

Presentation av Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommuns arbete mot hemlöshet


Presentationer från 2018 och tidigare


Dokumentation från lärandeseminariet 16 mars 2018 med tema Systematisk uppföljning.

Målgruppsinventering - Broschyr

Målgruppsinventeringar inom barn och unga

Håll i och håll ut! Om hållbarhetsaspekten vid implementering

Användbar evidens

 Användbar evidens - Sammanställning av frågor till deltagarna

 


Dokumentation från seminariet: Kartläggning av den sociala barnavårdens mottagningsfunktioner - 17 april 2018.

Kartläggning av den sociala barnavårdens mottagningsfunktioner

 


Dokumentation från BBIC-nätverk 24 mars 2017.

BBIC-nätverk 170324 målformuleringar i BBIC

 


Dokumentation från FoU Nordvästs releasefest 22 november 2016.

Den sociala barnavården i Stockholm Tore Svendsen

 


Dokumentation från FoU Nordvästs seminarium ”Unga vuxna 2015 – dags att tänka nytt?” 26 november 2015.

Unga vuxna – dags att tänka nytt?

 

Live-sändning på Facebook


Anna Gärdegård

Systematisk uppföljning, 14 maj


FoU-caféer 2019


FoU-café 2019

En lärande socialtjänst, 19 oktober

FoU-café 2019

MI-användande i nordvästkommunerna, 27 maj


Workshops 2019-2020


Workshop 2019

Implementering kopplat till ASI UBÅT

Workshop 2020

Systematisk uppföljning