Presentationer - seminarier, konferenser m.m.

Barns rätt till bostad - seminarium 6 mars 2020


Presentation av Tove Samzelius, Rädda Barnen

Barnfamiljer i bostadskrisens skugga

Martin Åberg & Agneta Mönefors Berntell, FoU Nordväst

Kartläggning av barnfamiljer i akut hemlöshet i nordväst

Presentation av Järfälla kommun

Järfälla kommuns arbete mot hemlöshet

Presentation av Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommuns arbete mot hemlöshet


Presentationer från 2018 och tidigare


Live-sändning på Facebook


Anna Gärdegård

Systematisk uppföljning, 14 maj


FoU-caféer 2019


FoU-café 2019

En lärande socialtjänst, 19 oktober

FoU-café 2019

MI-användande i nordvästkommunerna, 27 maj


Workshops 2019-2020


Workshop 2019

Implementering kopplat till ASI UBÅT

Workshop 2020

Systematisk uppföljning