KNUT-konferens

Digital konferens, 10 oktober 2023, 9.00-16.00

Läs mer

Seminarium - Barnets färd

24 november, kl. 9.30-11.30. Save the date!

Läs mer

Att främja skolnärvaro med kunskapsbaserat och systematiskt arbete

Ny rapport! Under våren 2022 fick FoU Nordväst i uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län att följa upp ett processtöd med fokus på att stötta utvecklingen av det lokala arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga närvaroproblem. FoU Nord ...

Läs mer

FoU-frukost

FoU-frukost, 17 november kl. 8.30 - 9.30.

Läs mer

Dokumentation från Socialtjänstdagen i nordväst 4 maj 2023

Samsjuklighetsutredaren Anders Printz delade scen med praktiker från nordvästkommunerna, samordningsförbund och socionomstudenter, då vi tillsammans mötte våren i Sundbyberg. Socialtjänstdagen i nordväst genomfördes inför en fullsatt aula i charmiga ...

Läs mer

Rapportsläpp!

Det är dags att sammanfatta ett års arbete med uppdraget hur man kan förebygga rekrytering till kriminalitet och utarbeta stöd till avhoppare från kriminella nätverk. Vad har gjorts? Vilka lärdomar har dragits? Vilka förslag har arbetet mynnat ut i? ...

Läs mer

Ny rapport om socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

En kartläggning av arbetet i Järfälla och Sollentuna kommun.

Läs mer

20 år med FoU Nordväst – En jubileumsskrift

I samband med Socialtjänstdagen 17 november firade vi vårt 20-års jubileum och publicerade då en skrift om 20-åringen.

Läs mer

En känd och tillgänglig socialtjänst för barn och unga?

Följeforskning av en undervisningsinsats för att stärka barn och ungas kunskap om socialtjänsten. En ny publikation av Ylva Spånberger Weitz, Södertörns högskola (f.d. FoU Nordväst.)

Läs mer

Forskningsartikel publicerad i Children and Society

Ylva Spånberger Weitz, tidigare medarbetare på FoU Nordväst, har fått en artikel publicerad i forskningstidskriften Children and Society baserad på Sollentuna kommuns arbete för att öka kunskapen och tillgängligheten om socialtjänsten för barn och un ...

Läs mer

Två nya rapporter i maj

En brukarundersökning om placerade barn och ungas upplevelse av delaktighet & en rapport om SOLvillan: stöd- och behandlingsverksamhet för barn mellan 6–11 år.

Läs mer

Avhopp från kriminella nätverk och förebygga nyrekrytering - KICK OFF

Det minglades i FoU Nordväst nya lokaler i Jakobsbergs sjukhus. Förutom de inbjudna föreläsarna och representanter från nordvästkommunernas socialtjänster fanns länsstyrelsens ansvarige på plats. Det finns regionalt och nationellt intresse för hur no ...

Läs mer

Nya uppdrag och medarbetare

Tillsammans med nordvästkommunerna har vi flera nya engagerande uppdrag att arbeta med under 2022.

Läs mer

Placerade barn och ungas tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård i Stockholmsregionen

FoU Nordväst fick i början av 2020 i uppdrag av Storsthlm att undersöka placerade barn och ungas tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på lokal nivå, i Stockholmsregionen. Uppdraget resulterade i denna rapport.

Läs mer

Artikel om träfflokaler publicerad i tidskriften International Social Work

Artikeln baseras på intervjuer med medarbetare och besökare vid några av Socialpsykiatrins öppna träfflokaler i FoU Nordväst ägarkommuner. Artikeln bygger på en del av den större studien om Coronapandemins påverkan på socialtjänsten.

Läs mer

Guidebok till analysverktyget Fem Trianglar

Fem tringlar är ett verktyg för att underlätta en sammanhållen utredning som väger samman skydds- och riskfaktorer, formulerar en riskprognos, identifierar centrala behov och bedömer mottaglighet.

Läs mer

Film om resultatet av elevenkäten i Soc för unga

Nyfiken på arbetet med Soc för unga? Se en film här!

Läs mer

Coronakrisens påverkan på socialtjänsten

Ny rapport som dokumenterar coronapandemins påverkan på socialtjänsten i åtta kommuner i nordvästra Stockholm.

Läs mer

Se en film om Kontaktfamilj-uppdraget

Nyfiken på vad uppdraget om kontaktfamiljer resulterade i? Se en film här!

Läs mer

Kontaktfamilj - en insats med potential

Läs en artikel om den nypublicerade rapporten om insatsen kontaktfamilj.

Läs mer

FoU publicerar ett systematiskt uppföljningsverktyg för social barnavård

QUAL - ett systematiskt uppföljningsverktyg för social barnavård.

Läs mer

Vilka delar av BBIC dokumenteras?

En studie från Stockholm stad.

Läs mer

Hembesöksprogrammet för nyblivna föräldrar

Ny rapport om hembesöksprogrammet. Ett samverkansprojekt mellan BVC och socialtjänsten.

Läs mer

Min utredning och kontakt med socialtjänsten

En ny rapport om att genomföra utredningar ur ett barnrättsperspektiv.

Läs mer

Vad gör FoU Nordväst 2020?

Vill ni veta mer om vad vi gör på FoU Nordväst?

Läs mer

Fem Trianglar

Ett analysverktyg för barnavårdsutredningar.

Läs mer

Samverkan för trygghet

Rapport om trygghetsarbete i Tureberg och Edsberg.

Läs mer

Benchmarking-rapport om rätt till tillfälligt boende

Ny rapport om hur socialsekreterare bedömer rätten till tillfälligt boende.

Läs mer

FoU Nordväst på Facebook

På vår Facebook-sida tipsar vi om konferenser, aktuell forskning och lokala utvecklingsarbeten.

Läs mer

Stöd till ensamkommande barn och ungdomar – Perspektiv och erfarenheter

En rapport om olika aktörers perspektiv på behov och utformning av stöd till ensamkommande barn och unga.

Läs mer

Undervisning om socialtjänsten i skolan - ny rapport

Ny utvärderingsrapport om Sollentuna kommuns arbete med att utveckla former för undervisning om socialtjänsten i skolan

Läs mer

”Min utredning och kontakt med socialtjänsten”

Barn- och ungdomsenheten i Upplands-Bro kommun har tagit fram häftet ”Min Utredning och kontakt med socialtjänsten” – som syftar till att öka graden av information, förståelse och inflytande för barn i deras egna utredningar.

Läs mer

Att utveckla professionell expertis

Föreningen Sveriges Socialchefer uppmärksammar en bok skriven av FoU-chef Gunilla Avby. Boken har ett teoretiskt och praktiskt perspektiv på professionellt lärande och expertis.

Läs mer

Antologi om skolsocialt arbete

Nu finns en av de första böckerna på svenska om det sociala arbetet i skolan. Medförfattare är Ylva Spånberger Weitz, FoU Nordväst.

Läs mer

Uppmärksamma ert arbete här!

Dela med er av goda exempel på vår hemsida.

Läs mer

Att möta det mångkulturella

FoU Nordväst och Järfälla har tillsammans tagit fram ett koncept som genomförs i seminarieform. Bjud in oss!

Läs mer

    Barnets färd i den sociala barnavården


    Nordvästkommunerna deltar i en 6-årig forskningsstudie om barn och unga i barnavårdssystemet. I denna longitudinella studie skall ca 2000 barn och ungdomar följas från utredning till insats. Här samlar vi information och projektdokumentation. Tillämpad välfärdsforskning pågår!