Socialtjänstdagen FoU Nordväst 2020

19 november. Välkommen till en livesänd eftermiddag med praktiker och forskare. Korta presentationer med aktuella ämnen och personer. Titta live eller i efterhand. Läs programmet här!

Läs mer

Arbeta med sexuell hälsa inom familjehemsvården

FoU Nordväst anordnar en utbildning tillsammans med RFSU. 4 december 2020

Läs mer

Kontaktfamilj - en insats med potential

Läs en artikel om den nypublicerade rapporten om insatsen kontaktfamilj.

Läs mer

Nya rapporter om kontaktfamiljer och barnfamiljer i akut hemlöshet

Lagom till semestern publicerar vi sommarläsning i form av två rapporter. En handlar om insatsen kontaktfamilj. Den andra rapporten är samlad dokumentation av ett uppdrag som handlade om att kartlägga barnfamiljer i akut hemlöshet.

Läs mer

FoU publicerar ett systematiskt uppföljningsverktyg för social barnavård

QUAL - ett systematiskt uppföljningsverktyg för social barnavård.

Läs mer

FoU Nordväst dokumenterar samtiden

- för att lära för framtiden!

Läs mer

Vilka delar av BBIC dokumenteras?

En studie från Stockholm stad.

Läs mer

Hembesöksprogrammet för nyblivna föräldrar

Ny rapport om hembesöksprogrammet. Ett samverkansprojekt mellan BVC och socialtjänsten.

Läs mer

Min utredning och kontakt med socialtjänsten

En ny rapport om att genomföra utredningar ur ett barnrättsperspektiv.

Läs mer

Vad gör FoU Nordväst 2020?

Vill ni veta mer om vad vi gör på FoU Nordväst?

Läs mer

Fem Trianglar

Ett analysverktyg för barnavårdsutredningar.

Läs mer

Samverkan för trygghet

Rapport om trygghetsarbete i Tureberg och Edsberg.

Läs mer

Benchmarking-rapport om rätt till tillfälligt boende

Ny rapport om hur socialsekreterare bedömer rätten till tillfälligt boende.

Läs mer

FoU Nordväst på Facebook

På vår Facebook-sida tipsar vi om konferenser, aktuell forskning och lokala utvecklingsarbeten.

Läs mer

Stöd till ensamkommande barn och ungdomar – Perspektiv och erfarenheter

En rapport om olika aktörers perspektiv på behov och utformning av stöd till ensamkommande barn och unga.

Läs mer

Undervisning om socialtjänsten i skolan - ny rapport

Ny utvärderingsrapport om Sollentuna kommuns arbete med att utveckla former för undervisning om socialtjänsten i skolan

Läs mer

”Min utredning och kontakt med socialtjänsten”

Barn- och ungdomsenheten i Upplands-Bro kommun har tagit fram häftet ”Min Utredning och kontakt med socialtjänsten” – som syftar till att öka graden av information, förståelse och inflytande för barn i deras egna utredningar.

Läs mer

Att utveckla professionell expertis

Föreningen Sveriges Socialchefer uppmärksammar en bok skriven av FoU-chef Gunilla Avby. Boken har ett teoretiskt och praktiskt perspektiv på professionellt lärande och expertis.

Läs mer

Antologi om skolsocialt arbete

Nu finns en av de första böckerna på svenska om det sociala arbetet i skolan. Medförfattare är Ylva Spånberger Weitz, FoU Nordväst.

Läs mer

Uppmärksamma ert arbete här!

Dela med er av goda exempel på vår hemsida.

Läs mer

Att möta det mångkulturella

FoU Nordväst och Järfälla har tillsammans tagit fram ett koncept som genomförs i seminarieform. Bjud in oss!

Läs mer

    Barnets färd i den sociala barnavården


    Nordvästkommunerna deltar en i 6-årig forskningsstudie om barn och unga i barnavårdssystemet. I denna longitudinella studie skall ca 2000 barn och ungdomar följas från utredning till insats. Här samlar vi information och projektdokumentation. Tillämpad välfärdsforskning pågår!